Report

Punam Group Turnover ReportZodiacConstructi…PunamConstructi…PunamInfraconIndia Ltd.2012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-2008012500000250000003750000050000000YearRs
YearZodiac Constructions Punam Constructions Punam Infracon India Ltd.
2012-2013 6,778,457 43,477,242 20,490,243
2011-2012 4,054,497 18,128,557 17,531,425
2010-2011 2,290,355 5,761,099 5,992,721
2009-2010 1,460,655 1,169,182 2,683,218
2008-2009 3,355,000 993,417
2007-2008 914,208

Copyright © 2024 Punam Group